Često postavljena pitanja - FAQ

Agencije za naplatu potraživanja pružaju usluge na dva načina:

naplata potraživanja uime klijenta – agencije naknadu za svoj rad naplaćuju prema uspješnosti, odnosno isključivo ako je dug naplaćen. Pritom se dužnicima zbog samog angažmana agencije ne povećava iznos glavnice.

otkup potraživanja – agencije naknadu za svoj rad ostvaruju od razlike otkupne cijene i naplaćenog dijela duga, kao i svih troškova naplate nastalih u procesu, kao što su troškovi za zaposlenike, odvjetnike, javne bilježnike, državne sudske takse, poreze i drugo. Prilikom naplate duga dužniku se nastoji maksimalno izaći ususret, nude mu se prilagođeni modeli plaćanja, pri čemu se analizira njegova financijska situacija. Pritom se uzima u obzir je li dužnik u radnom odnosu, odnosno je li u mogućnosti platiti dugovanje u predloženom roku.

Potraživanje je u pravnom smislu nečija imovina te svatko sa svojom imovinom može proizvoljno upravljati i raspolagati, bilo samostalno ili posredstvom agencije za naplatu potraživanja, uz uvjet poštovanja važećih zakona i propisa. Agencije s dugovima postupaju jednako kao druga poduzeća koja žele naplatiti svoja dugovanja.

Nakon što otkupi dug, agencija uvijek nastoji telefonski kontaktirati s dužnikom kako bi se dogovorili oko načina otplate koji odgovara njegovim realnim financijskim mogućnostima. Komunikacija je temelj i početak za postizanje dogovora te uspješno rješavanje problema. U razgovoru s dužnikom pronalazimo najbolje rješenje i omogućujemo otplatu duga u za njega razumnom roku, ne stvarajući mu dodatne troškove te izbjegavajući pokretanje ovršnog postupka.

Kad agencija za naplatu potraživanja otkupi dug, to ne utječe na na visinu iznosa. Dug se uslijed neplaćanja povećava zbog zakonskih zateznih kamata te, primjerice, troškova ovršnog postupka. Cilj je svake članice riješiti nastalo dugovanje bez pokretanja ovršnog postupka, što znači i manje troškove za dužnika.

Svjesni smo da je ponekad teško u kratkom roku platiti cijeli iznos te nastojimo dužniku maksimalno izaći ususret, nudimo mu prilagođene modele plaćanja te sagledavamo financijsku situaciju u kojoj se nalazi. Pritom uzimamo u obzir je li dužnik u radnom odnosu, odnosno je li u mogućnosti platiti dugovanje u određenom roku. Ako dužnik u međuvremenu ostane bez posla, ključno je da se javi agenciji koja je preuzela njegov dug kako bi se prilagodila dinamika daljnje otplate. Pritom je moguć i potpun otpis duga za kategoriju socijalno osjetljivih građana kako se njihova egzistencija ne bi dodatno narušila ili ugrozila. Agencije se aktivno zalažu za definiranje socijalnih kriterija u sklopu zakonskih rješenja upravo kako bi se zaštitili najugroženiji građani.

Agencije s dužnikom uvijek nastoje utvrditi njegove mogućnosti otplate i maksimalno mu izlaze ususret. Brža otplata duga znači i manji ukupni trošak za dužnika. Čak i kad je uspostavljena dinamika plaćanja, s dužnikom stalno komuniciramo kako bismo utvrdili postoji li mogućnost povećanja mjesečnog iznosa za otplatu kojim bi se skratio rok otplate. Ako se dužniku povećaju primanja i u mogućnosti je i prije dogovorenog roka otplatiti dug, on na to ima pravo, a agencije potom korigiraju iznos otplate.

Agencije za naplatu potraživanja koriste se svim zakonskim mogućnostima da do pokretanja ovršnog postupka ne dođe, pa je ključno stupiti u kontakt s dužnikom i definirati održiv način otplate, sukladno njegovim mogućnostima. Ako to nije moguće ili ako se kontakt ne može niti uspostaviti, prema Zakonu o obveznim odnosima agencije za naplatu potraživanja, kao i svi drugi vjerovnici, imaju pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu te pokrenuti ovršni postupak. Upravo kako bi se izbjeglo pokretanje ovršnog postupka, važno je i održati stalnu komunikaciju te se obratiti agenciji ako dužnik u nekom trenutku nije u mogućnosti platiti dogovoreni iznos za otplatu

Sukladno svjetskoj i europskoj praksi za prijenos potraživanja nije potrebna suglasnost dužnika jer se taj proces odvija sukladno Zakonu o obveznim odnosima kod cesije. Prema tom zakonu vjerovnik je dužan obavijestiti dužnika da je došlo do promjene vjerovnika, odnosno da je agencija preuzela naplatu. Praksa je agencija da dodatno obavijeste dužnika o prijenosu potraživanja, iako to nisu dužne činiti. Na taj način želimo biti sigurni da je dužnik dobio informaciju o prijenosu financijskog potraživanja s vjerovnika na treću osobu, uz sva prava i obveze, jer pisana obavijest često ne dođe do samog dužnika.

Agencije za naplatu potraživanja zovu isključivo broj koji je naveden u ugovoru koji je sâm dužnik potpisao. Prijatelji i rodbina nisu način stupanja u kontakt s dužnikom. Pozivni centar svih osam članica Hrvatske udruge agencija za naplatu potraživanja radi od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati ili subotom od 8 do 17 sati. Ako vas tko kontaktira izvan navedenog vremena i predstavi se kao jedna od članica Udruge, molimo da slučaj prijavite e-poštom na info@primasolvent.hr ili na broj 01 59 99 900

Agencije se pridržavaju svih važećih zakona i propisa o upravljanju osobnim podacima. Otkupom potraživanja od drugih poduzeća u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima agencija za naplatu postaje voditelj obrade podataka. Poduzeća su obvezna o prijenosu vlasništva dugovanja obavijestiti pojedinca, a time i o prijenosu njegovih podataka. Budući da poduzeća šalju pisanu nepreporučenu obavijest, agencije za naplatu potraživanja preuzimaju dodatnu odgovornost telefonski kontaktirati s dužnikom kako bi bili sigurni da je informacija stigla do dužnika.

Agencije se pridržavaju svih važećih zakona i propisa o upravljanju osobnim podacima. Otkupom potraživanja od drugih poduzeća u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima agencija za naplatu postaje voditelj obrade podataka. Poduzeća su obvezna o prijenosu vlasništva dugovanja obavijestiti pojedinca, a time i o prijenosu njegovih podataka. Budući da poduzeća šalju pisanu nepreporučenu obavijest, agencije za naplatu potraživanja preuzimaju dodatnu odgovornost telefonski kontaktirati s dužnikom kako bi bili sigurni da je informacija stigla do dužnika.

Scroll to Top