Usluge

Implementacijom ISO 9001:2008 i ISO 27001:2013 osigurali smo kontinuiranu i visoku razinu kvalitete proizvoda i usluga te smo optimizirali učinkovitost svojih poslovnih procesa.

Velika potraživanja terete likvidnost i
ugrožavaju redovno poslovanje društva.

Aktivnim dugogodišnjim radom menadžment te iskusni
i stručni djelatnici našega poduzeća sudjeluju u svim procesima povezanima s
izvansudskom naplatom potraživanja. Osnovna je pretpostavka našeg 
modela naplate da je dužnik ujedno i klijent te da profesionalnim pristupom našem poslovnom partneru osiguravamo uspješnu naplatu i lojalnog klijenta u budućem razdoblju. Sva naplata unutar naše kuće direktno je povezana s uspješnošću po pravilu „Nema naplate, nema provizije“, što svim našim partnerima omogućuje transparentnost, kontrolu te smanjenje troškova i resursa.

 Osnovne su prednosti izvansudske naplate:

 • Brza naplata dospjelih nenaplaćenih potraživanja (smanjenje loših plasmana)
 • Smanjenje i kontrola troškova
 • Preuzimanje brige o vršnim opterećenjima u naplati (optimizacija broja djelatnika)
 • Zadovoljni i dugoročni klijenti
 • Usmjeravanje prodajnih kanala na glavnu djelatnost što rezultira
  boljim prodajnim rezultatima i osvajanjem većeg segmenta na tržištu

Naplata potraživanja

Kreditno osiguranje

Posredovanjem u kreditnom osiguranju zaokružujemo uslugu koju pružamo klijentima i u najvećoj mjeri smanjujemo vjerojatnost neželjenih scenarija neplaćanja isporučenih roba ili usluga. Osiguranjem potraživanja maksimalno smanjujete neizbježne rizike s kojima se susreću više-manje sva društva koja isporučuju robu ili usluge. Ovisno o portfelju kupaca i rokovima odgode plaćanja trenutačno na tržištu postoji više opcija kreditnog osiguranja. Javite nam se s povjerenjem i mi ćemo vam ponuditi opciju koja najbolje odgovara vašem društvu.

Uslugom otkupa potraživanja preciznije se
upravlja novčanim tokom; u određenim djelatnostima jednostavnije je zadovoljiti
zakonsku regulativu te svojim kupcima ponuditi povoljnije uvjete plaćanja i
transparentnost troškova. Preuzimanjem dospjelih potraživanja od kupaca na brz
i jednostavan način povećava se financijska kvaliteta, skraćuje se vrijeme
naplate potraživanja i administrativnog praćenja dospjelosti potraživanja.

Svojim klijentima na taj način omogućujemo:

 • oslobađanje loših i sporih potraživanja
 • povećanje stope adekvatnosti kapitala
 • oslobađanje ljudskih i informatičkih potencijala
 • ostvarenje značajne uštede u troškovima
 • trenutni priljev gotovine i povećanje likvidnosti
 • smanjenje rezervi prodajom loših plasmana

Za više informacija kontaktirajte nas na info@primasolvent.hr

Otkup potraživanja

Procjena boniteta i vrijednosti poduzeća

Bonitet društva je ocjena odnosno procjena vjerojatnosti nastupanja insolventnosti poduzeća u bližoj budućnosti; prema nešto širem shvaćanju ocjena likvidnosti i kreditne sposobnosti, a u najširem smislu sveobuhvatna ocjena stanja društva temeljena na analizi završnog računa i općenite situacije društva zajedno sa svim dostupnim relevantnim informacijama. Posljedica nepostojanja jednoznačnog boniteta očituje se i u različitim metodama kojima se dolazi do ocjene boniteta društva, pa samim time i do različitih tipova ocjene.

početna_business

Tu smo za sva pitanja,
javite nam se.

Scroll to Top